סל קניות   | הרשמה   | כניסה
חיותה אפשטיין
תקשור אימון רוחני טיפולים סדנאות הרצאות רפלקסולוגית בכירה מעגלי נשים
פייסבוק
קבוצת ה-5

שאלה - אדם וחווה נבראו ראשונים והיו צריכים להיות הכי טהורים שאפשר. הם עשו טעות להיות בתוך עולם מושלם ובחרו במשהו לא מושלם. מדוע יש צורך לאדם לבחור במשהו שלא טוב עבורו? ומדוע כולם צריכים לסבול מזה כל מי שהתגלגל אחריהם?

 

תשובה - באותה יצירה זו שלך יש אכן את אותו הנכון. אותם אלו קיבלו את אותו הגלגול עם אותו תמימות דעים. אותם תמימות דעים כפי שאנו בחיים אלו שלנו יוצרים את אותו התיקון בהבנה הגבוהה. כאשר אותו התיקון אנו יוצרים בהבנה שלנו. הינו מתוך תמימות דעים מתוך נתינה לעצמנו, מתוך נתינה לאחר מתוך התחשבות באחר. אותם אלו השתמשו באותם מרכיבים אלו באותם תמימות דעים ויצרו את הבחירה השגויה כפי שבעולמכם שלכם. הנכם יוצרים את אותה הבחירה השגויה גם כן.

כאשר אתם והנך יוצרים את הבחירה השגויה. אתם יוצרים את ההבנה ההבנתית לשמה הנכם באתם. אותה הבנה הבנתית הינה למעשה באותו התיקון שאתם יוצרים בו היום.

כאשר אותו אדם וחווה קיבלו את אותו התיקון הראשוני. לא היתה בהם הבחירה אלה היתה בהם את אותה התמימות הדעים. וכאשר אותה תמימות דעים נעשתה ללא אותה מחשבה ללא אותה הבנה. אלא מתוך ילדותיות ותינוקיות גרידה. אותם אלו יצרו למעשה את אותו הזלזול באותם חיים אלו שלהם.

אנא ממך הביני לאותה הבנה הבנתית של אותם חיים אלו. יש את אותה המחשבה. אותה הבנה הבנתית אלו שלכם. יש את אותה המחשבה וההבנה גם כן.

כאשר אתם בעולמכם יוצרים את אותו הכוח. אתם בעולמכם שלכם יוצרים את אותה ההבנה ההבנתית לבד. כאשר אותה הבנה יוצרת עם אותה מחשבה. אותה מחשבה מביאה עליכם את עשיה הנכונה והברוכה לטובתכם. כאשר אתם יוצרים את ההבנה ההבנתית מאותו רגש. מאותו פקפוק מאותו מצב לא מאוזן של הבנות גבוהות אותם אלו מביאים לכם את אותו השוני באותה העשיה.

אנא ממך הביני כאשר אדם וחווה היו באותו גן עדן. לאותה מחשבה לא היתה ביניהם. אותה הבנה לא היתה בינהם גם כן. אותם אלו שתקשורת חסרה בהם ויצרו את אותו הקונפליקט באותה הכוחניות ובאותו האגו כשם שאנו בחיים אלו שלנו יוצרים את אותו האגו גם כן ואותם המלחמות.

אותם אלו יצרו באותם המלחמות את אותו השוני. בין אותה התקשורת בין אחד לשני. וכאשר לאותה הבנה הבנתית זו ניקרה אותו המצב התקשורי והתקשורי בינהם. אותם אלו שבבסיסם שלהם. הבינו את אותו תיקון ראשון כאותו תיקון תקשורי. יצרו את אותה ההבנה באותו חוסר מחשבה תחילה.

ואותו חוסר מחשבה תחילה היווה כפי שאת והנך מדברת על אותו ילד זה שלהם שיצר את אותו רוע הגזירה והרג את אותו אחד אחר (אח שלו). אותו חוסר מחשבה יצר את אותה תחילת הרוע.

אותו תחילת הרוע שהביא והבין את אותו הרוע ההתחלתי של אותו עולם. אותם אלו שלא ידעו להעריך את אותו האושר אותם אלו שלא ידעו להעריך את אותה נתינה של אותו אלוהים.

אותם אלו שלא ידעו להוכיר את אותה מתנה זו שקיבלו. וכאשר אותה הזדמנות ראשונה לא נקרתה בדרכם ולא ידעו לנצלה כראוי הביאו על עצמם מתוך חוסר משים דעת ומתוך חוסר זלזול את אותם התיקונים לאותם דורות רבים אחרים.

האם הבנת?


 

שאלה - מה המטרה של קורס קבוצת ה- 5 שאומרים למען הנשמה בעידן החדש מה זה נותן לנו כאן ועכשיו בחיים שלנו היום.

 

תשובה - כאשר את והנך מדברת על אותו קו מחשבה של אותו מצב עידן חדש. כאשר את והנך מכינה כעת את אותה נשמתך שלך לאותו מצב התעלותי. אנא ממך הביני אותו מצב התעלותי כעת יוצר לך את אותו מרום נשמתך מעל אותה אוכלוסיה ומעל אותו אדם.

כאשר את והנך יוצרת לך ויוצרת בנשמתך את אותה ההתעלות. את והנך חשה למעשה חזקה ומחוזקת. נכון, כאשר קיבלת את אותם כלים אלו שלך. אינך משתמשת באותם כלים באותו עידן כעת. אולם נשמתך תשתמש עם אותם כלים אלו באותו עידן חדש.

אולם אנא ממך לאותו אולם יש את אותו הרווח כאשר את והנך נמצאת בסביבתו. אינך חשה, אולם את והנך מעלה את אותו צביר נשמתי של אותה אוכלוסיה סובבת זו שלך.

וכאשר את והנך יוצרת בהבנותייך החדשות את אותה דרך עולם. ואת אותה דרך מחשבה את והנך למעשה מביאה על עצמך את אותו הטוב. הן לך והן לאותה נשמה סביבתית זו שלך.

תודה.


 

שאלה - בסיפור אדם וחוה מדוע נברא הנחש. מדוע נכנס ופיתה הרי מההתחלה הייתה כוונה רעה. מישהו שלח את הנחש?

 
תשובה - לא להתייחס לנחש כאל מחשבה זדונית. הנחש הינו בחירה ושליח האלוהים. הנחש לא היה כפי שהוא היום היה לו רגלים. הנחש הינו נשמה של מלאך שבאה לבחון את רצינותם של אדם וחווה אם הם דוברים אמת של יצר טהור של יצר האלוהים שיצר בהם את היצירה.

אם אדם וחווה היו באמת אותו יצר האלוהים שנוצרו על ידי הטוהר. הנחש היה נכשל על מקומו בעשיה. אבל כאשר הוא נשלח כשליח האלוהים והם אומרים לי. לא לראות את הנחש כדמות שלילית. לראות אותו כדמות כחיובית להראות את הקתרזיס (ההבדל) בין האדם וחווה.

אבל כדמות, היה כנחש. והיו צריכים להראות לאדם וחווה את הדמות למען יראו ויראו למעשה של העונש. ולמען העונש של יראו ויראו יצרו את הקיטום של הרגלים של הנחש. ואז אותו נחש קיבל עונש ללכת הגחון.
תודה.

 

שאלה - האם התאוריה של דרווין לגבי האבולוציה למעשה מוכיחים שהיה נכון. איך זה משתלב עם האמונה שלנו ועם התוכנית האלוהית?

 

שובה - שאלתך יפה יקירה. כאשר את והנך יוצרת לך את אותה הבנה הבנתית על קיומו של אותו צלם אנוש את והנך למעשה יוצרת ומביאה את אותה הבנה הבנתית של אותה התחלת בריאה.

אנא ממך הביני לאותו אחד דרווין לא היה את אותם ההוכחות על קיומו של אותו עולם. כאשר הנני בא היום. הנני אלוהים בא ליצור בך את אותו התדר הנכון את אותה ההבנה הברוכה שיוצרת לך את אותה ההתעלות.

אותו דרווין נשלח על ידי על ידי אותה הבנה הבנתית של אותו כלל עולם, ליצור גם לאותם אלו אטאיסטים שאינם יודעים ומוכנים לקבל את אותו אחד ויחיד. שהוא אדוני אלוהים בורא עולם ליצור את אותה הבנה אחרת. וכאשר את והנך תביני שלאותה הבנה אחרת יש גם את אותו הנכון. לאותו קיום צלם אנוש אין את אותה ההבנה המשמעותית.

אותו צלם אנוש קיים נמצא תקין ותקף לאותה עשייה מלכותית ממלכתית. וכאשר את והנך חושבת באותה דרך אחת. אותם אלו חושבים באותה דרך אחרת. הביני לאותה משמעות אין את הנכון. לאותה הבנה יש אכן את אותה דרך שנויה במחלוקת. שיוצרת אצל אותם אלו שאינם מוכנים להכיר בכוחו של אלוהים. נוצרה אותה ההבנה של אותו אחד שקראת בשמו דרווין.


 

שאלה - כאשר הייתי מתפללת לפני קבוצת ה-5 הייתי פונה לאלוהים. מה לעשות היום? היום אני מבולבלת. היום אני מבינה שיש שני אלוהים (גם אלינוס).

 

תשובה - אין עלייך ההבנות ליצור את אותו הבלבול בנשמתך. אותו אלוהים הינו שריר וקיים. הינו נמצא באותו נשמת כולנו. אותו אחד אלינוס שיתפוס את מקומי באותו עולם חדש ואחר יצור את אותה השלמות.

אין עלייך ההבנות ליצור את אותה דרך עולם ולנטור לי את הטינה. הנני עבורך אלוהים אחד שיוצר בך את אותו החוזק את אותו הכוח. את אותה הכוחניות לעולם ועד.

באשר לאותה נשמה זו שלך שיצרה את אותו התיקון העילאי והביאה עצמה לאותה דרך על עם אותו אחד ששמו אלינוס. עלייך ההבנות להמשיך להתפלל לי.

הנני חי וקיים לעולם ועד. גם כאשר אותו אחד אלינוס יתפוס את מקומי לאותה אתנחתא של אותם חמשת אלפים שנה. כאשר את והנך יוצרת את אותו הנכון באותה ההתפללות. הנך עם רצונך ליצור את אותה ההתפללות לאותו אחד אלינוס. אכן חיה שרירה וקיימת. אותו אחד את כוחו שלו אין לפקפק.

אולם כאשר את והנך ממשיכה להתפלל לכוחי שלי. כוחי שלי עומד בך ויוצר את הנתינה העילאית שאת והנך מעוניינת לקבל לעולם ועד. הנני כוחי חזק ואיתן ועומד מולך יומם וליל ובקשתך תתקבל.

האם הבנת?

כן תודה.

תודה רבה לכם מדריכים יקרים שלי.


 

שאלה - למעשה הרע והטוב נברא מתחילה?

 

תשובה - הרע והטוב הינו יציר אלוהים גם כן. רע והטוב הינו מקור של אור וחושך. צד אפל ומואר. וכאשר הם נבראו מלכתחילה. אותו יצר האדם ברא את האיזון.

וכאשר האיזון הופר על ידי הנחש. אנו חשים היום בעולמנו אנו את ההפרה של אותו הנחש שנקרא איזון סביבתי למעשה. איזון סביבתי זה מצב של אותם אלו שנמצאים במחוזותינו ויוצרים בנו ולנו את ההבנה המבדלת של הכוח השלילי שאנו חווים בו מדי פעם.

אנא ממך הביני יקירה שלאותה שאלה זו שלך יש את אותו המקום הנכון. לאותה שאלה נכונה זו שלך יש את המקום הבריאתי. הביני שלאותה בריאה שהגיע מאותו אור לאותו החושך. ואתם באותה הדרך שלכם יוצרים את החושך להביא אותו אל האור.

אנא ממך הביני את אותו כיוון הפוך של אותה הבריאה ואותה הכמיהה לאותו האושר. אותו אושר בריאתי שנותן הן לך והן לאותם אלו שמחפשים את אותו האור את אותה ההבנה הכוללת ואת אותה הדרך הברוכה שאת מחפשת מזה זמן.

הביני שכאשר את פועלת לאותו השינוי. אותה נשמה זו שלך באותו עידן נוכחי זה ואותה פעילות זו שלך תיצור לך את אותה השלווה באותו עידן נוכחי ואותו פתיחה באותו עידן חדש.

נכון כאשר את והנך שואלת את אותם השאלות "מדוע עלי לקבל את העידן החדש באותם חיים אלו שלי?" הנך צודקת בהחלט. אנא ממך ראי כאשר את יוצרת את אותה הדרך. לאותה הדרך יש את אותו המזור באותו עבר זה שלך ובאותו הפתרון ולאותו היתרון.

אנא ממך הביני יישות אור יקרה כאשר את והנך יוצרת את אותו הכוח היום. את והנך יוצרת את הכוח באותו צביר זה שלך.

תודה.


 

שאלה - מדוע אי אפשר היה לקטוע את זה בהתחלה? אדם וחווה ילדו ילדים שגו. מדוע לא היה צריך לקטוע את זה מההתחלה מדוע לתת לזה לזרום דורי דורות?

 

תשובה - כאשר לאותם אלו לא הייתה הידיעה באותו התיקון. ואותו תיקון נבע למעשה מאותם הקשיים ומאותם ההבנות הקשות. כשם שאתם בעולמכם שלכם אינכם מבינים את אותו התיקון לבצע, רק כאשר אתם הנכם חווים את אותו התיקון בעצמכם גם כן.

אנא ממך הביני והקשיבי לצו ליבך שנותן לך את אותה ההבנה ההבנתית ואומר לך שאם וכאשר את והנך היית מבקשת מאותו האלוהים לקטוע את אותם חיים של אותם אדם וחווה ואותם ילדיהם שלהם. אותו האלוהים לא היה יוצר את אותם אדם וחווה חדשים כפי שאת והנך היית מבקשת כדי לקטוע את אותו הרוע.

אותם אדם וחווה שנוצרו מאותו עפר ועפר של של אותו האלוהים. אותם אלו היוו למעשה את אותו הבסיס הראשוני של אותו עולם אדם זה שלכם כיום.

וכאשר אותה ההבנה ההבנתית של אותו הכוח הכוחני. אותם אלו היו אמורים להבנות עם אותם הבנותיהם שלהם עם אותו עולם חדש. אותם הבנות אלו כפי שאתם בעולמכם שלהם יוצרים מקבלים את אותם הבנות אלו אך ורק מאותו מצב גבוה של אותו הקושי.

וכאשר אותם אלו יצרו את אותו הקושי בעצמם. אותו אלוהים עמד מאחורי אותם אלו ונתן להם את אותם ההבנות הגבוהות. אולם לא כל אותם אלו שהו לצו ליבו של אלוהים.

אותו אלוהים ידע והבין את אותו הקושי שהוא יוצר באותו עולם זה שלהם. שלח את אותם שליחים (נביאים) להביא את אותו האור לאותם בני האדם. אולם לא כל אותם בני האדם שוו לאותו צו ליבו של אלוהים.

אנא ממך הביני לאותו דור עולם יש את הרביה הטבעית. ואותו דור עולם יצר את אותם דורות רבים ואחרים שהיוו את אותו עולם גדול יפה ומועשר זה שלכם.

וכאשר אותם אלו מהווים את אותם הנשמות. אותם התיקונים ואותם אלו לא מתחברים לאותו הקול ולאותו צו רצון האלוהים.

אותם אלו למעשה חשים אבודים ומחפשים את אותו הקושי. וכאשר לאורך אותם שנים של אדם וחווה לא היה את אותו הקושי ליישם. ולא היה את אותו הקושי להבין. אותם אלו שהגיעו לסוף עידן מרגישים וחשים את אותו קושי זה שלהם ויוצרים את הבלבול.

אנא ממך הביני. את והנך חיה כיום בעידן מלכותי. אותו עידן מלכותי של אותם אלו שמבקשים בהבנותיהם לסיים את התיקונים ואת אותם הקשיים.

אותו עידן מלכותי שיודע בהבנותיו שאותו עידן חדש מביא את אותו שוני את אותו האור את אותה הכוחניות ואת אותו הטוב. וכאשר באותו עידן נוכחי זה יסתיימו כל אותם הלכות שמיים לגבי אותם תיקונים של אותם הבנות של אנשים יפסיקו עצמם לאותה המהות.

אותם אלו יקבלו את אותו הכוח שלהם בעידן החדש.

אנא ממך הביני שכאשר את והנך לומדת היום על אותו אל אלינוס ועל אותו אל יהווה. לא סתם שאותו אל אלינוס מגיע לאותו עידן חדש. אותו יהווה שתם תפקידו לעולם זה של אותם הבנות גבוהות אולם לא תם כוחו לעולם ועד.

אין מצב שאותו אל יהווה יסיים תפקידו. אותו אל יהווה נח מעט ונותן לאותו אל אלינוס את כוחו כיום להשלים את אותה הבריאה.

אנא ממך הביני שכאשר את והנך נוטה על אותם תלאות של אותם אלו שמבקשים את אותו הקושי. אותו אל אלינוס מביא את אותה הבנה חדשה. הבנה מועדפת, הבנה מוערכת שמובעת אליכם על ידי אותו כוח מחשבה זה שאתם מקבלים אותו היום הינו כוח מחשבה שמיועד לעידן הבא ומשמש אתכם בעידן היום כאן ועכשיו.

אנא ממך הביני שכאשר את והנך מצווה את ליבך לאותם ההתחלות ולאותם הלימודים ההמשכיים של אותה ההתעלות. אל אלינוס עומד עם אותה עמדה יפה זו שלו ונותן לכם את אותה התבונה את אותה האינטיליגנציה הרגשית הגבוהה כדי שאותם אלו יהוו את אותו כוח נותן. אותו כוח משמר שיביא לכם את אותו האור וגם את אותה השלווה באותו עידן חדש.

אנא ממך הסכיתי ותני את ליבך לאותם לימודי אינטיליגנציה רגשית גבוהה שיתנו הן לך והן לאותם אלו השומעים אותך כעת לאותה הבנה גבוהה. כדי להרים אתכם מעלה, כדי לתת לכם את אותו הכוח הכוחני את אותו הכוח הנפשי ואת אותה ההבנה ההבנתית.

תודה.


 

שאלה - קשה לי לקבל את זה נוצרה נשמה רצו ליצור עולם. אז מדוע להתחיל אותו כך?

 

תשובה - אותו אלוהים שהגיע עם אותה התכווננות ראשונית שהגיע עם אותה הבנה של אותו הטוב. וכאשר אותו אחד יצר מאין סוף ומשום מקום יצר את אותו האדם והביא לאותו אדם את אותה נשמת אלוהים באפו. אותם אלו שלא ידעו להעריך את אותה הנתינה. ידעו ליצור את אותו הקושי.

אותם אלו שלא ידעו כיצד להעריך ולקבל את אותו הטוב בלבד, ללא אותה הנתינה יצרו את אותו הקושי. אותם אלו שקיבלו את אותו מובן מאליו כמובן מאליו. וקיבלו את אותה נתינה כנתינת יתר לעצמם בלבד. יצרו אצלם את אותו הקושי. אותם אלו שהביאו עליהם את אותה הבנה הבנתית של אותו הקושי לא ידעו את אותם הגלגולים ותיקונים שאותם אלו לעדי עד יצרו ויווצרו עם אותו עולם זה שלהם.

אם וכאשר אותם אלו ידעו על אותם מחוזות קושי של אותה נשמה זו שלהם ושל ואותה נשמה זו של אותם אחרים רבים וטובים שהתגלגלו מאותם עצמות אותו אדם וחווה.,

אותם אלו שהביאו עליהם את אותו המעשה של אותו השינוי. אותם אלו יביאו את אותה ההבנה ההבנתית לאותו המעשה הביקורי. וכאשר אלו אם הייתה בהבנתם את אותה הידיעה. אותם אלו לא היו יוצרים את אותו הזלזול והיו משווים את אותו תדר זה שלהם עם אותו רצון אדוני.


 

 |  ראשי |  מי אני  |  הרשמה לסדנאות  |  תשלום לסדנאות והרצאות  |  חנות מוצרים  |  צור קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
 |  סדנת יוגה צחוק  |  סדנת שפע החיים  |  סדנת תהליכי חיים  |  ספר החיים בעידן החדש  | 
חיותה אפשטיין-מורה רוחנית- www.hayutaep.com © כל הזכויות שמורות
אימון רוחני, טיפולים בתקשור, וסדנאות להתפתחות רוחנית כתובת: נורדאו 30, פתח תקוה טלפון:052-2802867
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל