Article-חיותה אפשטיין-תיקשור http://www.hayutaep.com/חיותה אפשטיין מטפלת רב תחומית ומתקשרת. מנחה סדנאות "שפע החיים" "תהליכי חיים" ו"ספר החיים". סדנאות העצמה אישית נשמתית מתוך הריפוי בעזרת תדרים. די מהר הבנתי שהנשמה שלי לא מתחברת לנושא וחיפשתי תחומים אחרים. אולם לא ידעתי מהם. דרך הרייקי גיליתי את דרכי הרוחנית. הנני רפלקסולוגית בכירה (סיימתי 3 שנות לימוד), מטפלת בפרחי באך, ארומתרפיה, קינסיולוגיה חינוכית. מנחה סדנאות שפע החיים – סדנא שקיבלתי בתקשור. סדנאות של קבוצת ה-5 ותודעת על ומתקשרת. Tuesday, 12 Dec 2017 16:39:58 GMT http://www.dotsbs.com/web/8888/nsf/web/3001//LOGOINT.gifInterDeal.SBS http://www.dotsbs.com HE ליצור התפתחות רוחנית זהו תהליך ולפעמים התהליך לוקח זמן שמעייף את האדם בגלל שאינו רואה תוצאות, מה אומרים לאדם שחש כך? http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155718&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155718&did=5445&lang=HE Sunday, 19 Oct 2014 16:54:13 Article- ליצור התפתחות רוחנית זהו תהליך ולפעמים התהליך לוקח זמן שמעייף את האדם בגלל שאינו רואה תוצאות, מה אומרים לאדם שחש כך?-חיותה אפשטיין-תיקשור-Sunday, 19 Oct 2014 16:54:13 "אני עצמי והעוצמה שבי" כנס האור - זכרון יעקב 28-29/10/2017 http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157187&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157187&did=5445&lang=HE Thursday, 23 Feb 2017 08:32:16 Article- "אני עצמי והעוצמה שבי" כנס האור - זכרון יעקב 28-29/10/2017-חיותה אפשטיין-תיקשור-Thursday, 23 Feb 2017 08:32:16 הסבירו לי מה קורה במפלגת העבודה? http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152421&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152421&did=5445&lang=HE Tuesday, 17 Jul 2012 15:39:33 Article- הסבירו לי מה קורה במפלגת העבודה?-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 17 Jul 2012 15:39:33"מבחינתי זה סוג של שליחות" עיתון מלאבס פתח תקווה http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156965&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156965&did=5445&lang=HE Wednesday, 04 May 2016 09:51:01 Article-"מבחינתי זה סוג של שליחות" עיתון מלאבס פתח תקווה-חיותה אפשטיין-תיקשור-Wednesday, 04 May 2016 09:51:01. http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156548&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156548&did=5445&lang=HE Tuesday, 13 Oct 2015 15:45:58 Article-.-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 13 Oct 2015 15:45:58. http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156549&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156549&did=5445&lang=HE Tuesday, 13 Oct 2015 15:46:14 Article-.-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 13 Oct 2015 15:46:14. http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156550&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156550&did=5445&lang=HE Tuesday, 13 Oct 2015 15:46:29 Article-.-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 13 Oct 2015 15:46:29. http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156551&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156551&did=5445&lang=HE Tuesday, 13 Oct 2015 15:46:42 Article-.-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 13 Oct 2015 15:46:42. http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156555&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156555&did=5445&lang=HE Tuesday, 13 Oct 2015 15:47:45 Article-.-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 13 Oct 2015 15:47:45. http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156556&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156556&did=5445&lang=HE Tuesday, 13 Oct 2015 15:47:59 Article-.-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 13 Oct 2015 15:47:59• מה ההבדל בין הערכה לכבוד http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155376&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155376&did=5445&lang=HE Monday, 11 Aug 2014 13:31:02 Article-• מה ההבדל בין הערכה לכבוד-חיותה אפשטיין-תיקשור-Monday, 11 Aug 2014 13:31:02• מהי הבריאה שהוקפאה, מהי משמעותה לאדם וכיצד האדם יוכל לצור פיתוח אישי? http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155371&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155371&did=5445&lang=HE Monday, 11 Aug 2014 12:10:36 Article-• מהי הבריאה שהוקפאה, מהי משמעותה לאדם וכיצד האדם יוכל לצור פיתוח אישי?-חיותה אפשטיין-תיקשור-Monday, 11 Aug 2014 12:10:3613.10.15 תקשור חדש - מדוע נוצרה לאחרונה אלימות כה קשה בין הערבים והיהודים? http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156557&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156557&did=5445&lang=HE Tuesday, 13 Oct 2015 15:57:41 Article-13.10.15 תקשור חדש - מדוע נוצרה לאחרונה אלימות כה קשה בין הערבים והיהודים?-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 13 Oct 2015 15:57:4114.11.13 מתוך "ספר החיים" כיצד להשתחרר מהפחד – מידע מתוקשר http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=154660&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=154660&did=5445&lang=HE Wednesday, 27 Nov 2013 10:44:04 Article-14.11.13 מתוך "ספר החיים" כיצד להשתחרר מהפחד – מידע מתוקשר-חיותה אפשטיין-תיקשור-Wednesday, 27 Nov 2013 10:44:0416.4.16 מעבדות לחרות http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157273&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157273&did=5445&lang=HE Tuesday, 18 Apr 2017 14:17:39 Article-16.4.16 מעבדות לחרות-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 18 Apr 2017 14:17:3916.7.14 עם ישראל חי וקיים מתוך משמעות החיים http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155255&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155255&did=5445&lang=HE Wednesday, 16 Jul 2014 13:18:26 Article-16.7.14 עם ישראל חי וקיים מתוך משמעות החיים-חיותה אפשטיין-תיקשור-Wednesday, 16 Jul 2014 13:18:2622.7.14 תקשור למען יצירת אחדות משותפת – מתוך משמעות החיים http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155299&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155299&did=5445&lang=HE Sunday, 27 Jul 2014 10:55:32 Article-22.7.14 תקשור למען יצירת אחדות משותפת – מתוך משמעות החיים-חיותה אפשטיין-תיקשור-Sunday, 27 Jul 2014 10:55:3224.11.16 טיפול לאנרגיית האדמה http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157201&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157201&did=5445&lang=HE Tuesday, 29 Nov 2016 11:46:11 Article-24.11.16 טיפול לאנרגיית האדמה-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 29 Nov 2016 11:46:114.8.14 משמעות החיים - מציאות חדשה מתוך הביחד http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155337&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155337&did=5445&lang=HE Tuesday, 05 Aug 2014 10:28:32 Article-4.8.14 משמעות החיים - מציאות חדשה מתוך הביחד-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 05 Aug 2014 10:28:328.7.14 מתי יהיה שלום? http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155241&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155241&did=5445&lang=HE Thursday, 10 Jul 2014 16:18:42 Article-8.7.14 מתי יהיה שלום?-חיותה אפשטיין-תיקשור-Thursday, 10 Jul 2014 16:18:42אביבה http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156229&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156229&did=5445&lang=HE Tuesday, 05 May 2015 11:34:54 Article-אביבה-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 05 May 2015 11:34:54אגו זה לא רק ערוץ ספורט http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=144866&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=144866&did=5445&lang=HE Thursday, 04 Mar 2010 13:44:53 Article-אגו זה לא רק ערוץ ספורט-חיותה אפשטיין-תיקשור-Thursday, 04 Mar 2010 13:44:53אהבה מגלגול קודם. http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=154510&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=154510&did=5445&lang=HE Wednesday, 16 Oct 2013 09:23:55 Article-אהבה מגלגול קודם.-חיותה אפשטיין-תיקשור-Wednesday, 16 Oct 2013 09:23:55אודאל http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156264&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156264&did=5445&lang=HE Wednesday, 27 May 2015 10:26:32 Article-אודאל-חיותה אפשטיין-תיקשור-Wednesday, 27 May 2015 10:26:32אומרים שהעין היא לא עין פיזית ולא רואים דרכה היא מעבירה תדרים. http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=144654&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=144654&did=5445&lang=HE Monday, 11 Aug 2014 12:30:31 Article-אומרים שהעין היא לא עין פיזית ולא רואים דרכה היא מעבירה תדרים.-חיותה אפשטיין-תיקשור-Monday, 11 Aug 2014 12:30:31אורלי http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156224&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156224&did=5445&lang=HE Tuesday, 05 May 2015 11:33:05 Article-אורלי-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 05 May 2015 11:33:05אורלי http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156256&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156256&did=5445&lang=HE Wednesday, 27 May 2015 10:23:42 Article-אורלי-חיותה אפשטיין-תיקשור-Wednesday, 27 May 2015 10:23:42אורלי ד. http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156228&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156228&did=5445&lang=HE Tuesday, 05 May 2015 11:34:36 Article-אורלי ד.-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 05 May 2015 11:34:36אורלי זקס http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156232&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156232&did=5445&lang=HE Tuesday, 05 May 2015 11:36:47 Article-אורלי זקס-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 05 May 2015 11:36:47אחת משלנו - במקומון של פתח תקווה - ללמד את הגוף לרפא את עצמו http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155668&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155668&did=5445&lang=HE Tuesday, 05 May 2015 11:47:45 Article-אחת משלנו - במקומון של פתח תקווה - ללמד את הגוף לרפא את עצמו-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 05 May 2015 11:47:45איזון ושלווה מתוך היאטרה ומגן דוד http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152355&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152355&did=5445&lang=HE Thursday, 28 Jun 2012 09:05:39 Article-איזון ושלווה מתוך היאטרה ומגן דוד-חיותה אפשטיין-תיקשור-Thursday, 28 Jun 2012 09:05:39איילת http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156553&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156553&did=5445&lang=HE Tuesday, 13 Oct 2015 15:47:15 Article-איילת-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 13 Oct 2015 15:47:15איך חשים שמחה בלב? http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156247&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156247&did=5445&lang=HE Wednesday, 13 May 2015 13:25:25 Article-איך חשים שמחה בלב?-חיותה אפשטיין-תיקשור-Wednesday, 13 May 2015 13:25:25איך מתמודדים עם פחד מבדידות ומתחברים לעוצמה? http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156674&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156674&did=5445&lang=HE Wednesday, 02 Dec 2015 11:46:59 Article-איך מתמודדים עם פחד מבדידות ומתחברים לעוצמה?-חיותה אפשטיין-תיקשור-Wednesday, 02 Dec 2015 11:46:59איך נוכל לגשר על זוגיות שיש בה עליות ומורדות? http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156532&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156532&did=5445&lang=HE Monday, 21 Sep 2015 22:25:47 Article-איך נוכל לגשר על זוגיות שיש בה עליות ומורדות?-חיותה אפשטיין-תיקשור-Monday, 21 Sep 2015 22:25:47אילנה בהט http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156265&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156265&did=5445&lang=HE Wednesday, 27 May 2015 10:26:47 Article-אילנה בהט-חיותה אפשטיין-תיקשור-Wednesday, 27 May 2015 10:26:47איפה נמצא הרגש הגבוה וכיצד ניתן להתחבר אליו? http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155316&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155316&did=5445&lang=HE Tuesday, 05 Aug 2014 11:29:16 Article-איפה נמצא הרגש הגבוה וכיצד ניתן להתחבר אליו?-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 05 Aug 2014 11:29:16איריס http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156227&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156227&did=5445&lang=HE Tuesday, 05 May 2015 11:34:19 Article-איריס-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 05 May 2015 11:34:19אמהות מאוחרת http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=144625&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=144625&did=5445&lang=HE Sunday, 28 Feb 2010 14:27:11 Article-אמהות מאוחרת-חיותה אפשטיין-תיקשור-Sunday, 28 Feb 2010 14:27:11אמירה http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156254&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156254&did=5445&lang=HE Wednesday, 27 May 2015 10:23:05 Article-אמירה-חיותה אפשטיין-תיקשור-Wednesday, 27 May 2015 10:23:05אני יודעת שגם אני הייתי נשמה במצריים העתיקה http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=147881&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=147881&did=5445&lang=HE Thursday, 21 Oct 2010 12:05:38 Article-אני יודעת שגם אני הייתי נשמה במצריים העתיקה-חיותה אפשטיין-תיקשור-Thursday, 21 Oct 2010 12:05:38אני לא מצליחה להבין את העובדה ששלחתם אותנו לכאן כנשמות http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=147878&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=147878&did=5445&lang=HE Thursday, 21 Oct 2010 12:10:44 Article-אני לא מצליחה להבין את העובדה ששלחתם אותנו לכאן כנשמות-חיותה אפשטיין-תיקשור-Thursday, 21 Oct 2010 12:10:44אני מרגישה לאחרונה שינויי תדר האם זה נכון? http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157202&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157202&did=5445&lang=HE Wednesday, 30 Nov 2016 10:11:57 Article-אני מרגישה לאחרונה שינויי תדר האם זה נכון?-חיותה אפשטיין-תיקשור-Wednesday, 30 Nov 2016 10:11:57אני עצמי והעוצמה שבי http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157477&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157477&did=5445&lang=HE Monday, 19 Feb 2018 09:24:09 Article-אני עצמי והעוצמה שבי-חיותה אפשטיין-תיקשור-Monday, 19 Feb 2018 09:24:09אני רוצה לפתוח קבוצה של "ספר החיים" http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=147779&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=147779&did=5445&lang=HE Monday, 11 Aug 2014 12:31:47 Article-אני רוצה לפתוח קבוצה של "ספר החיים"-חיותה אפשטיין-תיקשור-Monday, 11 Aug 2014 12:31:47אני רוצה לשאול למה אני מרגישה לא שייכת בעבודה. משהו חוסם אותי שם http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=147880&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=147880&did=5445&lang=HE Thursday, 21 Oct 2010 12:03:35 Article-אני רוצה לשאול למה אני מרגישה לא שייכת בעבודה. משהו חוסם אותי שם-חיותה אפשטיין-תיקשור-Thursday, 21 Oct 2010 12:03:35אנרגיה חשובה - מסר חשוב http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156248&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156248&did=5445&lang=HE Wednesday, 13 May 2015 13:31:54 Article-אנרגיה חשובה - מסר חשוב-חיותה אפשטיין-תיקשור-Wednesday, 13 May 2015 13:31:54אנשים טובים http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=144557&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=144557&did=5445&lang=HE Wednesday, 24 Feb 2010 12:43:21 Article-אנשים טובים-חיותה אפשטיין-תיקשור-Wednesday, 24 Feb 2010 12:43:21אתם אומרים שבעצם, האפשרות שבעצם לעבור לעידן החדש http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=147879&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=147879&did=5445&lang=HE Thursday, 21 Oct 2010 12:11:40 Article-אתם אומרים שבעצם, האפשרות שבעצם לעבור לעידן החדש-חיותה אפשטיין-תיקשור-Thursday, 21 Oct 2010 12:11:40בחירות http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157308&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157308&did=5445&lang=HE Monday, 07 Aug 2017 16:11:37 Article-בחירות-חיותה אפשטיין-תיקשור-Monday, 07 Aug 2017 16:11:37בעיות קשב וריכוז מתוך כנס איגוד RCP לרפואה משלימה http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152356&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152356&did=5445&lang=HE Thursday, 28 Jun 2012 09:10:42 Article-בעיות קשב וריכוז מתוך כנס איגוד RCP לרפואה משלימה-חיותה אפשטיין-תיקשור-Thursday, 28 Jun 2012 09:10:42ברכה לשנה החדשה 2016 http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156711&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156711&did=5445&lang=HE Thursday, 04 Feb 2016 12:48:12 Article-ברכה לשנה החדשה 2016-חיותה אפשטיין-תיקשור-Thursday, 04 Feb 2016 12:48:12ברכות לשנה החדשה 1.1.11 http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152424&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152424&did=5445&lang=HE Tuesday, 17 Jul 2012 15:51:41 Article-ברכות לשנה החדשה 1.1.11-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 17 Jul 2012 15:51:41בתאריך 28.5.15 יום הספר הרוחני שנה 2 הרצאה בנושא הספר: כאשר הגוף מדבר. http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156222&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156222&did=5445&lang=HE Monday, 08 Jun 2015 16:42:17 Article-בתאריך 28.5.15 יום הספר הרוחני שנה 2 הרצאה בנושא הספר: כאשר הגוף מדבר.-חיותה אפשטיין-תיקשור-Monday, 08 Jun 2015 16:42:17דויד כהן http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157268&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157268&did=5445&lang=HE Sunday, 02 Apr 2017 10:22:30 Article-דויד כהן-חיותה אפשטיין-תיקשור-Sunday, 02 Apr 2017 10:22:30דיברנו על חשיבות הקבוצה בלמידה רוחנית. http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155679&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155679&did=5445&lang=HE Tuesday, 07 Oct 2014 09:58:27 Article-דיברנו על חשיבות הקבוצה בלמידה רוחנית.-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 07 Oct 2014 09:58:27דנה http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156226&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156226&did=5445&lang=HE Tuesday, 05 May 2015 11:33:52 Article-דנה-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 05 May 2015 11:33:52האהבה שלך לא תלויה בדבר. האהבה שלך תלויה בך ברגשות שלך ובאיך שאת/ה מייצג/ת את עולמך הפנימי הרגשי וההתפתחותי. http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157088&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157088&did=5445&lang=HE Thursday, 01 Sep 2016 14:42:20 Article-האהבה שלך לא תלויה בדבר. האהבה שלך תלויה בך ברגשות שלך ובאיך שאת/ה מייצג/ת את עולמך הפנימי הרגשי וההתפתחותי.-חיותה אפשטיין-תיקשור-Thursday, 01 Sep 2016 14:42:20האם אנשים יכולים להגיע למאה אחוזים של אהבה עצמית? http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=153798&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=153798&did=5445&lang=HE Thursday, 31 Jan 2013 10:55:47 Article-האם אנשים יכולים להגיע למאה אחוזים של אהבה עצמית?-חיותה אפשטיין-תיקשור-Thursday, 31 Jan 2013 10:55:47האם אתם בני חורין? http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145871&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=145871&did=5445&lang=HE Thursday, 08 Apr 2010 11:05:50 Article-האם אתם בני חורין?-חיותה אפשטיין-תיקשור-Thursday, 08 Apr 2010 11:05:50האם הומואים ולסביות זה צו נשמתי? http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=151975&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=151975&did=5445&lang=HE Tuesday, 27 Mar 2012 14:14:32 Article-האם הומואים ולסביות זה צו נשמתי?-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 27 Mar 2012 14:14:32האם הנשמות חשות שאנו חושבים עליהם http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155028&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155028&did=5445&lang=HE Tuesday, 25 Mar 2014 09:44:35 Article-האם הנשמות חשות שאנו חושבים עליהם-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 25 Mar 2014 09:44:35האם השואה הייתה תוכנית בריאתית? http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=150777&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=150777&did=5445&lang=HE Thursday, 06 Oct 2011 12:11:50 Article-האם השואה הייתה תוכנית בריאתית?-חיותה אפשטיין-תיקשור-Thursday, 06 Oct 2011 12:11:50האם יש תקווה לאושר? http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=149573&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=149573&did=5445&lang=HE Monday, 06 Jun 2011 12:51:29 Article-האם יש תקווה לאושר?-חיותה אפשטיין-תיקשור-Monday, 06 Jun 2011 12:51:29האם ניסים רפואיים, כמו ריפוי ממחלת הסרטן, הם חלק מצו נשמה? http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152425&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152425&did=5445&lang=HE Tuesday, 17 Jul 2012 15:52:48 Article-האם ניסים רפואיים, כמו ריפוי ממחלת הסרטן, הם חלק מצו נשמה?-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 17 Jul 2012 15:52:48האם סנדי הסופה בארה"ב הינה תוכנית בריאתית? http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=153208&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=153208&did=5445&lang=HE Sunday, 11 Nov 2012 11:54:49 Article-האם סנדי הסופה בארה"ב הינה תוכנית בריאתית?-חיותה אפשטיין-תיקשור-Sunday, 11 Nov 2012 11:54:49האם קיים הבדל בין אלה שמחוברים לעידן החדש בהשוואה לקבלה? http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=153811&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=153811&did=5445&lang=HE Sunday, 03 Feb 2013 11:08:48 Article-האם קיים הבדל בין אלה שמחוברים לעידן החדש בהשוואה לקבלה?-חיותה אפשטיין-תיקשור-Sunday, 03 Feb 2013 11:08:48האם רכות זאת עוצמה? http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152011&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152011&did=5445&lang=HE Sunday, 08 Apr 2012 14:53:05 Article-האם רכות זאת עוצמה?-חיותה אפשטיין-תיקשור-Sunday, 08 Apr 2012 14:53:05האם תהיה תחיית מתים? http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152359&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152359&did=5445&lang=HE Thursday, 28 Jun 2012 09:15:45 Article-האם תהיה תחיית מתים?-חיותה אפשטיין-תיקשור-Thursday, 28 Jun 2012 09:15:45הביקורת שמבקרת http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=144553&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=144553&did=5445&lang=HE Wednesday, 24 Feb 2010 12:32:21 Article-הביקורת שמבקרת-חיותה אפשטיין-תיקשור-Wednesday, 24 Feb 2010 12:32:21הבנתי שאם אנחנו רוצים לעלות בתדר, אנחנו רק צריכים לבקש. http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152363&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152363&did=5445&lang=HE Monday, 11 Aug 2014 12:44:36 Article-הבנתי שאם אנחנו רוצים לעלות בתדר, אנחנו רק צריכים לבקש.-חיותה אפשטיין-תיקשור-Monday, 11 Aug 2014 12:44:36ההבנה בלשחרר http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=144548&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=144548&did=5445&lang=HE Wednesday, 24 Feb 2010 12:20:11 Article-ההבנה בלשחרר-חיותה אפשטיין-תיקשור-Wednesday, 24 Feb 2010 12:20:11ההיררכיה הנשמתית של בני המאיה http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155029&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155029&did=5445&lang=HE Tuesday, 25 Mar 2014 09:45:20 Article-ההיררכיה הנשמתית של בני המאיה-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 25 Mar 2014 09:45:20הודעה חשובה - בתאריך 1.1.13 ירד ידע חדש בתקשור http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=153224&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=153224&did=5445&lang=HE Sunday, 18 Nov 2012 10:21:58 Article-הודעה חשובה - בתאריך 1.1.13 ירד ידע חדש בתקשור-חיותה אפשטיין-תיקשור-Sunday, 18 Nov 2012 10:21:58הזמנה אנרגטית במערכת יחסים http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=146076&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=146076&did=5445&lang=HE Sunday, 02 May 2010 10:42:39 Article-הזמנה אנרגטית במערכת יחסים-חיותה אפשטיין-תיקשור-Sunday, 02 May 2010 10:42:39הייה אתה המנהיג של חייך http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152570&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152570&did=5445&lang=HE Thursday, 09 Aug 2012 21:53:38 Article-הייה אתה המנהיג של חייך-חיותה אפשטיין-תיקשור-Thursday, 09 Aug 2012 21:53:38הייתי רוצה לדעת מי אתה אלינוס, מה הקשר בינך ובין אלוהים בורא עולם, ומה תפקידך? http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=147873&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=147873&did=5445&lang=HE Thursday, 21 Oct 2010 11:41:27 Article-הייתי רוצה לדעת מי אתה אלינוס, מה הקשר בינך ובין אלוהים בורא עולם, ומה תפקידך?-חיותה אפשטיין-תיקשור-Thursday, 21 Oct 2010 11:41:27הישרדות http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=150807&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=150807&did=5445&lang=HE Sunday, 16 Oct 2011 12:10:21 Article-הישרדות-חיותה אפשטיין-תיקשור-Sunday, 16 Oct 2011 12:10:21הכנס השנתי של איגוד הרפלקסולוגים הישראלי http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155923&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155923&did=5445&lang=HE Monday, 05 Jan 2015 16:19:29 Article-הכנס השנתי של איגוד הרפלקסולוגים הישראלי-חיותה אפשטיין-תיקשור-Monday, 05 Jan 2015 16:19:29המלצה על הספר שלי במגזין "חיים אחרים" במדור כיוון קריאה. http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156458&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156458&did=5445&lang=HE Thursday, 24 Sep 2015 20:09:47 Article-המלצה על הספר שלי במגזין "חיים אחרים" במדור כיוון קריאה.-חיותה אפשטיין-תיקשור-Thursday, 24 Sep 2015 20:09:47המלצות היום - כתבה שעשתה חנה דרורי קאשי יוני 2015 http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156341&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156341&did=5445&lang=HE Sunday, 05 Jul 2015 11:55:47 Article-המלצות היום - כתבה שעשתה חנה דרורי קאשי יוני 2015-חיותה אפשטיין-תיקשור-Sunday, 05 Jul 2015 11:55:47המרדף לאושר http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=144546&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=144546&did=5445&lang=HE Wednesday, 24 Feb 2010 12:14:39 Article-המרדף לאושר-חיותה אפשטיין-תיקשור-Wednesday, 24 Feb 2010 12:14:39הסבירו לי מה ההבדל בין הערכה לכבוד http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152357&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152357&did=5445&lang=HE Thursday, 28 Jun 2012 09:11:58 Article-הסבירו לי מה ההבדל בין הערכה לכבוד-חיותה אפשטיין-תיקשור-Thursday, 28 Jun 2012 09:11:58הסבירו לי מה ההבדל בין הערכה לכבוד http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152414&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152414&did=5445&lang=HE Tuesday, 17 Jul 2012 15:01:34 Article-הסבירו לי מה ההבדל בין הערכה לכבוד-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 17 Jul 2012 15:01:34העוצמה שבי http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156686&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156686&did=5445&lang=HE Sunday, 13 Dec 2015 13:04:03 Article-העוצמה שבי-חיותה אפשטיין-תיקשור-Sunday, 13 Dec 2015 13:04:03העוצמה שבי מהי? http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156676&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156676&did=5445&lang=HE Thursday, 03 Dec 2015 13:58:12 Article-העוצמה שבי מהי?-חיותה אפשטיין-תיקשור-Thursday, 03 Dec 2015 13:58:12העיקר לא לפחד כלל - עיתון שיצא לקראת תחילת השנה בפתח תקווה http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155666&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=155666&did=5445&lang=HE Monday, 06 Oct 2014 10:19:33 Article-העיקר לא לפחד כלל - עיתון שיצא לקראת תחילת השנה בפתח תקווה-חיותה אפשטיין-תיקשור-Monday, 06 Oct 2014 10:19:33הרס עצמי ושינוי http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=144622&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=144622&did=5445&lang=HE Sunday, 28 Feb 2010 14:21:22 Article-הרס עצמי ושינוי-חיותה אפשטיין-תיקשור-Sunday, 28 Feb 2010 14:21:22הרצאה במתנ"ס שערים פתח תקווה http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=149179&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=149179&did=5445&lang=HE Wednesday, 16 Mar 2011 12:59:24 Article-הרצאה במתנ"ס שערים פתח תקווה-חיותה אפשטיין-תיקשור-Wednesday, 16 Mar 2011 12:59:24הרצאה בנושא: משמעות החיים והשפעתו על האושר http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157342&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157342&did=5445&lang=HE Sunday, 26 Nov 2017 12:26:54 Article-הרצאה בנושא: משמעות החיים והשפעתו על האושר-חיותה אפשטיין-תיקשור-Sunday, 26 Nov 2017 12:26:54התפתחות הרוח, האדם והקשר ביניהם http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=154788&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=154788&did=5445&lang=HE Monday, 16 Dec 2013 15:49:11 Article-התפתחות הרוח, האדם והקשר ביניהם-חיותה אפשטיין-תיקשור-Monday, 16 Dec 2013 15:49:11ואניטאס חיבור לקלות – כי הכל הבל הבלים http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=147251&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=147251&did=5445&lang=HE Monday, 23 Aug 2010 10:00:42 Article-ואניטאס חיבור לקלות – כי הכל הבל הבלים-חיותה אפשטיין-תיקשור-Monday, 23 Aug 2010 10:00:42ויתור מתוך בחירה http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=144550&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=144550&did=5445&lang=HE Wednesday, 24 Feb 2010 12:25:52 Article-ויתור מתוך בחירה-חיותה אפשטיין-תיקשור-Wednesday, 24 Feb 2010 12:25:52ורדית ש. http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157269&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=157269&did=5445&lang=HE Tuesday, 04 Apr 2017 15:37:23 Article-ורדית ש.-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 04 Apr 2017 15:37:23זוגיות בהזמנה http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152318&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152318&did=5445&lang=HE Tuesday, 19 Jun 2012 14:58:26 Article-זוגיות בהזמנה-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 19 Jun 2012 14:58:26חגית רימון - אתר אישה http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156554&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156554&did=5445&lang=HE Tuesday, 13 Oct 2015 15:47:29 Article-חגית רימון - אתר אישה-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 13 Oct 2015 15:47:29חוגגים אהבה במתחם פרנדלי ב-14.2.16 http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156826&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156826&did=5445&lang=HE Thursday, 18 Feb 2016 12:24:05 Article-חוגגים אהבה במתחם פרנדלי ב-14.2.16-חיותה אפשטיין-תיקשור-Thursday, 18 Feb 2016 12:24:05חוגגים אהבה במתחם פרנדלי בגן יבנה http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156823&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156823&did=5445&lang=HE Tuesday, 16 Feb 2016 13:51:23 Article-חוגגים אהבה במתחם פרנדלי בגן יבנה-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 16 Feb 2016 13:51:23חוגגים אהבה במתחם פרנדלי בגן יבנה 14.2.16 http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156824&did=5445&lang=HE http://www.hayutaep.com/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=156824&did=5445&lang=HE Tuesday, 16 Feb 2016 14:05:16 Article-חוגגים אהבה במתחם פרנדלי בגן יבנה 14.2.16-חיותה אפשטיין-תיקשור-Tuesday, 16 Feb 2016 14:05:16